Reforma un mīti – Jaunā VIENOTĪBA

Mīti

Mīti

Reforma

Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka jaunās apvienoto pašvaldību domes darbu uzsāks 2021. gada jūlijā. Esošās 119 pašvaldību domes turpinās darbu līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Apvienojamajā Cēsu novadā 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās jāievēl kopumā 19 deputāti.

Apvienojamo Cēsu novadu veidos: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

  1. Jau pusgadu esošo novadu domju priekšsēdētāji tiekas reizi nedēļā, lai radītu plānu, kā Administratīvi teritoriālā reforma realizējama apvienojamajā Cēsu novadā. Tiek spriests par visdažādākajiem jautājumiem. No praktiskām problēmām – kādu lietvedības sistēmu izvēlēties vai kā tiks nodrošināta ceļu kopšana. Līdz stratēģiskiem – par skolu tīkla attīstību un pašvaldību saistību saskaņošanu.
  2. Pašvaldību kolēģi tikušies Sporta, Pašvaldības policijas, Sociālo lietu, Bibliotēku, Tūrisma, Komunikācijas, Dzimtsarakstu, Jaunatnes lietu, Izglītības, Muzeju, Informācijas tehnoloģiju, Finanšu un Kultūras apvienotajās darba grupās. Tās speciālistu līmenī izdiskutējušas iespējamos jomu pārvaldības modeļus un tos prezentējuši pašreizējo novadu vadītājiem.
  3. Apvienojamā Cēsu novada domju priekšsēdētāju vienošanās paredz, ka no 2021.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim būs reformas pārejas periods. Tā laikā netiks mainīti pieņemtie budžeta rāmji, pašvaldības iestāžu struktūras un padotības shēmas. Rudens sesijā deputāti atgriezīsies pie lemšanas par konkrētiem pašvaldības struktūras centralizācijas modeļiem.
  4. Apvienojamajā Cēsu novadā reformas rezultātā nedrīkst kristies sniegto pakalpojumu kvalitāte. Tāpat esošo pašvaldību (kā iestāžu) likvidācija nozīmē, ka jaunais Cēsu novads pārņems līdzšinējās reģiona saistības – ceļu uzturēšana, medību kolektīvu līgumi, komunālie pakalpojumi, uzņēmējiem izsniegtās atļaujas u.tml.
  5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija akcentē, ka pašvaldību reformu nepieciešams veikt primāri Latvijas iedzīvotāju interesēs. Teritorijas attīstību plānojot kopsakarībās ap reģionālās un nacionālās nozīmēs centriem, kur ekonomiskā aktivitāte un pieprasījums pēc pakalpojumiem ir augstāks. Tas attiecas uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta, kā arī komunālās saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi. Savukārt, atbilstoši uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām, visu veidu nepieciešamā infrastruktūra tiek pakārtota perspektīvo saimnieciskās darbības virzienu attīstīšanai teritorijā.
Cēsu novads