Infrastruktūra – Jaunā VIENOTĪBA

Infrastruktūra un mājoklis

Rūpēsimies par ceļu un ielu kvalitatīvu uzturēšanu un sakārtošanu, lai veicinātu apdzīvotību un uzņēmējdarbību visā novadā.

 1. Īstenosim ceļu, ielu, velo un gājēju celiņu atjaunošanu un attīstību topošajā novadā 100-150 km garumā.
 2. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Latvijas Valsts ceļiem, strādāsim pie tā, lai prioritāro ceļu programmā tiktu iekļauta P3 (Garkalne – Alauksts) un P14 (Straupe-Cēsis) asfaltēšana un tilta pār Gauju, blakus Līgatnes pārceltuvei, būvniecība.
 3. Rūpēsimies par lauku ceļu kvalitatīvu uzturēšanu, tai skaitā iespēju robežās pašvaldības iepriekš noteiktajām mērķgrupām nodrošinot arī privāto pievedceļu tīrīšanu ziemā.
 4. Meklēsim risinājumus, lai intensīvākos grants ceļus, kas atrodas dzīvojamo māju tuvumā, apstrādātu ar pretputekļu līdzekli.
 5. Atbalstīsim satiksmes drošības uzlabojumus, lai celtu visu satiksmes dalībnieku drošību.
 6. Rūpēsimies, lai ceļmalas būtu sakoptas, un krūmi netraucētu satiksmes drošībai un ceļu pārskatāmībai.
 7. Sadarbojoties ar valsts institūcijām un privātajiem operatoriem, panāksim kvalitatīva interneta pārklājumu visā novadā.
 8. Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas un pagalmu labiekārtošanas projektus.
 9. Veicināsim jaunu mājokļu būvniecību novadā.
 10. Piedāvāsim nekustamā īpašuma atlaides 90% apjomā 3 gadus ikvienai jaunuzbūvētai privātajai dzīvojamai mājai.
  -Piedāvāsim daudzdzīvokļu īres namu attīstītājiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 90% apmērā: zemei 3 gadus; ēkai 15 gadus.
  -Organizēsim rindu/daudzdzīvokļu māju prototipa izstrādi jauno speciālistu piesaistei dažādās novada vietās. Centīsimies pakāpeniski to īstenot novada apdzīvotās vietās.
 11. Īstenosim mērķtiecīgu darbu ar īpašniekiem, lai panāktu ilgstošo graustu sakārtošanu novada teritorijā.
 12. Turpināsim darbu pie kultūr-vēsturiskā mantojuma saglabāšanas, atbalstot privātīpašniekus un līdzfinansējot atjaunošanas projektus.

Amatas novads

 • Meklēsim iespējas attīstīt dzīvojamo fondu Ieriķos.
 • Attīstīsim velo un gājēju infrastruktūru Cēsis – Līvi – Āraiši – Amatciems, Spāres ciemā.
 • Nodrošināsim grants seguma atjaunošanu Nītaure – Pakauši, Sērmūkši – Sveiļi, Šopas – Celmi – Bāliņi, Drabeši – Lāčkalni, Drabeši – Vējdzirnavas, Zaube – Jaungalžēni, Ģikši – Kosa – Skujene un Velmeri – Ruķeļkalns (t.sk. caurteku izveidi).
 • Nodrošināsim dubultās virsmas apstrādi Pētera ielā – Vāļi – Rakši, Līvu ciemā (Kalnu iela – Siltumnīcas).
 • Sadarbībā ar “Latvijas Valsts ceļiem”, centīsimies īstenot valsts autoceļu atjaunošanu: P14 (no Pētera ielas līdz Valmieras apvedceļam); Kārļi V283 (no 0 līdz 3.44 km); Divkārtu virsmas apstrāde Ģikši P31.
 •  Atbalstīm Ieriķu stacijas ēkas atjaunošanu.

Jaunpiebalgas novads

 • Turpināsim darbu pie centralizētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstības novadā; pabeigsim ūdensvada un kanalizācijas izbūvi Kalna un Dārziņa ielās.
 • Atjaunosim autoceļu “Saulītes – Lejas Skubiņi”, Zosēnu pagasta ceļa Jaunormaņi – Melnbārži rekonstrukciju.
 • Atjaunosim Pureņu ielu.

Pārgaujas novads

 • Sadarbībā ar “Latvijas Valsts ceļiem” īstenosim P14 (Stalbe-Cēsis) posma atjaunošanu, iekļaujot gājēju-velosipēdistu celiņu.
 • Risināsim satiksmes drošības pasākumus uz valsts galvenā autoceļa A3, veicot pārbūvi ceļu mezglos ar reģionālo autoceļu Limbažu un Cēsu virzienos.
 • Sadarbībā ar “Latvijas Valsts ceļiem” risināsim gājēju un velo ceļu attīstību posmos Cēsis – Raiskums – Auciems.
 • Sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem īstenosim autoceļa Straupe – Lēdurga, gar Pārupes kapiem, seguma veida maiņu un stāvlaukuma izbūvi.
 • Veicināsim ielu un citu publisko teritoriju apgaismojuma pārbūvi Raiskumā.
 • Atjaunosim un pārbūvēsim siltumavotus un siltumtrases Auciemā, Stalbē, Plācī un Straupē.

Vecpiebalgas novads

 • Sadarbībā ar Satiksmes ministriju veicināsim valsts vietējā autoceļa V235 seguma maiņu ceļa posmā Vecpiebalgas centrs – Alauksta ezera estrāde.
 • Sadarbībā ar Satiksmes ministriju veicināsim valsts reģionālā autoceļa P33 seguma maiņu ceļa posmā Inešu pagasta centrs – Jumurdas pagasts.

Cēsu novads

 • Rekonstruēsim Stacijas laukumu un Raiņa ielu posmā Stacijas laukums – Piebalgas iela.
 • Izbūvēsim rotācijas apļus Valmieras – Dzintara – Noliktavas un Piebalgas – Lapsu ielu krustojumos
 • Turpināsim ielu sakārtošanas programmu Rīdzenes ciemā.
 • Pabeigsim mazstāvu dzīvojamo māju kvartālu grants ielu dubultās virsmas apstrādi.
 • Rekonstruēsim Bērzaines, Zaķu, Puķu, Kungu ielas.
 • Īstenosim Birzes ielas apvedceļa posma apstrādi ar dubultās virsmas risinājumu.
 • Īstenosim Veismaņu ceļa apstrādi ar dubultās virsmas tehnoloģiju visa ceļa garumā.
 • Paplašināsim auto stāvlaukumu pie Cēsu klīnikas un attīstīsim jaunu auto stāvlaukumu vecpilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pircējiem.
 • Īstenosim L.Katrīnas ielas, Baznīcas laukuma un L.Skolas ielas sakārtošanu vecpilsētā.

Līgatnes novads

 • Atjaunosim Līgatnē Gaujas, Jumpravas, Dārza un Brīvības, Strautu, Kalnu, Rīgas ielas.
 • Panāksim risinājumu Augšlīgatnē par Mākslas, Stacijas un Sporta, Vildogas, Dārza, Ziedu, Druvas ielu sakārtošanu.
 • Izveidosim ērtu stāvlaukumu Nītaures ielā (pie Augšlīgatnes kultūras nama).
 • Panāksim, lai tiek renovēts valsts reģionālais ceļš Augšlīgatne – Asaru ezers.
 • Turpināsim un pabeigsim lauku ceļa Blodziņi (Vaisuļi) – Asaru, Ķempji – Sauleskalns, Augšlīgatne – Ramas – Ķopas atjaunošanu.
 • Izstrādāsim un realizēsim “Līgatnes estrādes” teritorijas kultūrtelpas projektu.
 • Augšlīgatnē turpināsim un realizēsim “Laivenes atpūtas parka” izveides projektu.
 • Izveidosim jaunu bērnu rotaļu laukumu Skaļupēs.
 • Veiksim Skaļupes un Gaujasmalas siltumapgādes sistēmas modernizāciju, lai padarītu siltuma ražošanu lētāku.
 • Sadarbojoties ar “Latvijas Valsts ceļiem”, panāksim, ka sadarbībā ar Pārgaujas pašvaldību sāktais projekts “Tilts pār Gauju Līgatnē” būtu jaunveidojamā Cēsu novada prioritāte.

Priekuļu novads

 • Strādāsim pie valsts ceļu rekonstrukcijas Liepa – Mārsnēni un Liepa – Jaunrauna.
 • Nodrošināsim kvalitatīvu ceļa seguma uzlabošanu Parka ielā Priekuļos, Ķingu un Liepu ielās Dukuros, Alejas ielā Jāņmuižā, Celtnieku ielā Mārsnēnos.
 • Strādāsim pie kanalizācijas sistēmas izveides Sarkaņos un “Knēžās” Priekuļos.
 • Izbūvēsim gājēju un veloceliņu Jāņmuiža – Cēsis, Liepa – Liepas kapi – Liepasmuiža.
 • Labiekārtosim publiskās vietas Priekuļu centrā, sakārtosim peldvietas (Ninieris, Startu ezers u.c.).
 • Vedīsim sarunas ar Jāņmuižas arodvidusskolas ēku un kopmītņu īpašniekiem par tālāko attīstību un to piemērošanu dzīvojamā fonda attīstībai.