Pašvaldība – Jaunā VIENOTĪBA

Moderna pašvaldība un iedzīvotāju līdzdalība

Atvērta pašvaldība un aktīva sabiedrība var kalpot kā izvēles kritērijs jauniem iedzīvotājiem.

 1. Saglabāsim un attīstīsim klientu apkalpošanas centrus un attīstīsim e-pakalpojumus:
  – attīstīsim digitālo platformu “Cēsis8911” iedzīvotāju ziņojumiem par nebūšanām visa novada teritorijā;
  – nodrošināsim visus pašvaldības pakalpojumu e-pakalpojumu formātā, kas būs pieejami visu diennakti un no Jums ērtas vietas;
  – atvērsim pašvaldības datu kopas sabiedrības un uzņēmēju lietošanai.
 2. Īpaši strādāsim pie klientu servisa pilnveides un ātruma tajās pašvaldības institūcijās, kas apkalpo iedzīvotājus un investorus.
 3. Atbalstīsim viedo ciemu projektus lauku teritorijās.
 4. Atbalstīsim vietējo iedzīvotāju padomju veidošanos, organizēsim iedzīvotāju forumus, lai iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesos.
 5. Saglabāsim esošās jauniešu mājas un pasākumus tajās.
 6. Atbalstīsim senioru organizācijas un viņu aktivitātes.