Paveiktais Cēsu novadā – Jaunā VIENOTĪBA

Atskaite par paveikto:

2017.gada Cēsu novada pašvaldību vēlēšanu programmas analīze

PILSĒTVIDE

Izpildīts

 • Turpināta melnā seguma uzklāšanu pilsētas grants ielām.
  Katru gadu tiek īstenota viena mikrorajona sakārtošana.
 • Privātīpašnieku atbrīvošana no ietvju uzturēšanas.
  Vairāk nekā pusi no visām ietvēm uztur un apsaimnieko pašvaldība.
 • Izbūvēts daudzdzīvokļu īres nams A.Kronvalda ielā 56.
 • Sadarbībā ar uzņēmējiem veicināta jaunu mājokļu būvniecību novadā.
  Sākts 96 īres dzīvokļu būvniecības projekts Saules-Vilku ielas mikrorajonā.
 • Daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas līdzfinansēšana.
 • Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem.
 • Pabeigta Cēsu stadiona rekonstrukcija.
 • Īstenota tribīņu un ģērbtuvju būvniecība.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Izbūvēts Stacijas laukums. Aktualizēts tehniskais projekts. Realizācija plānota 2021./2022.gadā.
 • Vienības laukuma un tā skvēra rekonstrukcijas sākšana. Sakārtots laukuma segums un satiksmes organizācija. Pavasarī plānota laukuma aprīkošana ar labiekārtojuma elementiem.
 • Paplašināts stāvlaukumu pie Cēsu slimnīcas. Stāvlaukums paplašināts klīnikas darbiniekiem un ilgstošajiem pacientiem no Turaidas ielas puses.

Nav izpildīts

 • Izbūvēti rotācijas apļi Valmieras-Dzintara-Noliktavas un Piebalgas-Lapsu ielu krustojumos.
  Izstrādāts tehniskais projekts Valmieras-Dzintara-Noliktavas rotācijas aplim.

IZGLĪTĪBA

Izpildīts

 • Jaunas pirmsskolas bērnu grupas.
  Līvu pirmsskolā atvērtas 3 jaunas grupas, Cēsu Pilsētas vidusskolā – 1 grupa.
 • Cēsu profesionālās vidusskolas, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas attīstīšana un augstākās izglītības pieejamība Cēsīs.
 • Sociālo pedagogu un psihologu pieejamība novada izglītības iestādēs.
 • Digitālo prasmju attīstību visās vecuma grupās.
  Cēsu Digitālais centrs īsteno programmas digitālo prasmju celšanai un pārkvalifikācijai iedzīvotājiem, pedagogiem, uzņēmējiem.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Mācību vides modernizēšana skolās, investējot 8 miljonus € ES fondu līdzekļu.
  Rekonstruēta dienesta viesnīca Saules ielā 23 un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija. Top Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūve. Šovasar norisināsies Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu 2.pamatskolas modernizācijas darbi.
 • Pieaugušo tālākizglītības iespējas atbilstoši Cēsu novada iedzīvotāju vajadzībām.
  Sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm tiek īstenotas mūžiglītības programmas.

Nav izpildīts

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Izpildīts

 • Izveidots industriālais parks jaunu un jau esošo uzņēmumu attīstībai.
 • Rekonstruētas ielas (Saulrītu, Robežu, A.Kronvalda, Cīrulīšu, Kovārņu) infrastruktūru ražošanas attīstībai.
 • Radošo industriju attīstība. Kopstrādes telpa Skolas6 un “Neredzīgo kvartāls”.
 • Pašvaldības grantu konkursa “Dari Cēsīm” jauno uzņēmēju atbalstam turpināšana. Četros gados atbalstu saņēmuši 37 uzņēmumi.
 • Atbalsts jaunu un esošo konferenču, festivālu un starptautisku pasākumu norisei. Ik gadu Cēsīs notiek vairākas lielās konferences un festivāli: Lapma, Cēsu Mākslas festivāls, “Cilvēkfaktors”, u.c.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Zinātnes centrs kā starptautiskas nozīmes tūrisma galamērķis – jaunais Kosmosa centrs.
  Atvēršana apmeklētājiem 2022.gada nogalē.
 • Piesaistītas investīcijas Cīrulīšu teritorijas attīstībai.
  Šobrīd trīs uzņēmēji plāno investīcijas Cīrulīšu teritorijā.

Nav izpildīts

KULTŪRA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

Izpildīts

 • Līdzdarbošanās Latvijas 100gades svētku programmas īstenošanā.
  Cēsu kaujām 100 – Latvijas simtgades atslēgas pasākums.
 • Atbalsts profesionālās un amatiermākslas norisēm.
 • Restaurēta Sv. Jāņa baznīca un turpināti konservācijas darbi viduslaiku pilī.
 • Atbalsts laikmetīgās mākslas pasākumiem Cēsīs.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Veicināta Cēsu vēsturiskā centra atjaunošana, rekonstruēta Rīgas un Mazā Katrīnas iela.
  Izveidota atbalsta programma privātīpašniekiem kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un atjaunošanā. Nodrošināti izglītojuši pasākumi un meistarklases.

Nav izpildīts

VESELĪBA, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, AKTĪVS DZĪVESVEIDS

Izpildīts

 • Iestāšanās par Cēsu slimnīcas pastāvēšanu un tās attīstību.
 • Finansiāls atbalsts sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Nodrošinātas telpas ģimenes ārstu praksēm.
  Nodrošinātas telpas diviem ģimenes ārstiem Cēsu klīnikā. Strādājam pie primārās aprūpes centra izveides Palasta ielā 15, Cēsīs.
 • Attīstīts Cēsu olimpisko centru sportistiem, iedzīvotājiem un skolēniem.
  Veiktas investīcijas biatlona-slēpošanas centrā.
 • Aktīvās atpūtas parks Pirtsupītes ielejā. Gaujas apkaimes taku un veloceliņu tīkla izveidošana veselīgai atpūtai.
  Izbūvēta gājēju taka cauri Pirtsupītei, sakopta teritorija Viestura ielas pusē.
 • Sporta un bērnu laukumu attīstība dzīvojamos mikrorajonos.
  Izbūvēta sporta zona pie DACVĢ.
 • Novada sabiedriskā transporta maksas atlaides senioriem un daudzbērnu ģimenēm.
  Šobrīd atlaides skolēniem nokļūšanai uz skolu.

Nav izpildīts

 • Atbalsts Cēsu pansionāta paplašināšanai.
  Nākamajā periodā būs pieejami ES fondu līdzekļi. Procesā publiskās-privātās partnerības projekta piesaiste.

VAIVE

Izpildīts

 • Rekonstruēts ceļš Veismaņi-Akmenskrogs.
  Šogad tiks veikta dubultā virsmas apstrāde Veismaņu ciematā.
 • Veicināta valsts ceļa posma Krīvi-Vaive rekonstrukcijas pabeigšana.
 • Atbalsts Vaives uzņēmēju un amatnieku sadarbības un attīstības projektiem
 • Modernizēta Līvu skola.
  Veiktas apjomīgas investīcijas iestādes pārveidošanā par pirmsskolas izglītības iestādi.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Sakārtotas ielas Rīdzenes ciemā.
  Nākotnes ielas rekonstrukcija.
 • Apkarota latvāņu invāzija.

Nav izpildīts

MŪSDIENĪGA PAŠVALDĪBA, IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA

Izpildīts

 • Vienots klientu apkalpošanas centrs pašvaldībā un e-pakalpojumi.
  Attīstīti vairāk nekā 30 e-pakalpojumi.
 • Radīta iespēja iedzīvotājiem ziņot par nebūšanām 24h režīmā.
  Mobilā lietotne Cēsis8911, ko izmanto 1300 lietotāji.
 • Iedzīvotāju aptauja par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Izveidota platforma iedzīvotāju rosinātu projektu finansēšanai.
 • Organizētas iedzīvotāju tikšanās Cēsu mikrorajonos un novada ciemos.
  Organizēti gan lielie iedzīvotāju forumi, gan arī mazie mikrorajonu ietvaros. Rīkoti arī vairāki nozaru tematiskie forumi.

Nav izpildīts