Uzņēmējdarbība – Jaunā VIENOTĪBA

Uzņēmējdarbības vide

Atbalstīsim esošos un jaunos novada uzņēmējus, modernizējot infrastruktūru, nodrošinot nodokļu/nodevu atlaides, sniedzot konsultatīvu atbalstu.

 1. Turpināsim esošo rūpniecisko teritoriju sakārtošanu un jaunu attīstību.
 2. Sekmēsim radošo industriju un aprites ekonomikas uzņēmumu izaugsmi. Attīstīsim kopstrādes telpas gan Cēsīs, gan citviet novadā.
 3. Turpināsim strādāt pie IT un digitālo tehnoloģiju uzņēmumu attīstības un piesaistes, organizējot pieaugušo pārkvalifikācijas mācības un nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru.
 4. Panāksim, ka arī turpmāk novadā būs viens no zemākajiem bezdarba radītājiem Vidzemes reģionā un valstī.
 5. Attīstīsim esošos un jaunus tūrisma galamērķus.
 6. Nodrošināsim organizatorisku un konsultatīvu atbalstu esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, tai skaitā lauksaimniekiem un amatniekiem.
 7. Transformēsim grantu konkursu “Dari Cēsīm” plašākam atbalstam gan esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem visā novadā.
 8. Piedāvāsim nekustamā īpašuma nodokļa un nodevu atlaides uzņēmējiem. Atbalstīsim uzņēmumus ar nekustamā īpašumu nodokļa atlaidēm COVID pandēmijas seku pārvarēšanai.
 9. Turpināsim iznomāt novada lauksaimniecības zemes lauksaimnieciskās darbības veicējiem.
 10. Sadarbībā ar uzņēmējiem meklēsim risinājumus, lai iedzīvotājiem būtu labi atalgotas darba vietas tuvāk mājām, un lai attālināts darbs, kur vien tas iespējams, ieņemtu aizvien nozīmīgāku lomu.

Amatas novads

 • Attīstīsim Amatas novada esošos un jaunus tūrisma galamērķus, piemēram, Ozolkalna – Žagarkalna – Cīrulīšu pastaigu takas un aktīvās atpūtas infrastruktūru, Rakstu klintis pie Rakšiem, Amatas upes takas, zaļo dzelzceļu u.c.
 • Turpināsim attīstīt teritorijas ražojošiem uzņēmumiem Ieriķos.

Jaunpiebalgas novads

 • Īpaši atbalstīsim vietējo mājamatniecību un mājražošanu.
 • Izveidosim atpūtas taku gar Gauju no Jaunpiebalgas muižas līdz brīvdabas estrādei “Taces”.

Pārgaujas novads

 • Attīstīsim tūrisma pakalpojumu un citu radošu uzņēmēj-darbības formu attīstība Lielstraupes pilī un apkārtējā teritorijā.
 • Atbalstīsim Slow Food Straupes lauku labumu un Hanzas tirgu pie Straupes pienotavas darbību.
 • Sadarbībā ar ZAAO attīstīsim atkritumu pārstrādi Daibes poligonā.

Vecpiebalgas novads

 • Radīsim finansiālu iespēju Vecpiebalgas novada muižu un pils ēku nepieciešamajiem remontiem.
 • Attīstīsim Vecpiebalgas novada esošos un jaunus tūrisma galamērķus: dabas taku izveide Dzērbenē, Taurenē, Kaivē, Inešos, Vecpiebalgā, piesaistot un atbalstot zemju īpašniekus un jaunos uzņēmējus.

Cēsu novads

 • Modernizēsim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai A.Kronvalda, Lapsu, Kaļķu, J.Poruka ielu teritorijās (ARR un CATA teritorijas).
 • Attīstīsim Neredzīgo kvartālu Raiņa un Kr.Valdemāra teritorijā kā radošo industriju, kultūras, IT un izglītības centru.
 • Turpināsim darbu pie Cīrulīšu teritorijas attīstīšanas, piesaistot privātās investīcijas jauniem pakalpojumiem tūrisma, labjūtas un sporta jomās.
 • Modernizēsim Cēsu tirgu par mūsdienīgu un iecienītu tirdzniecības vietu pašmāju ražojumiem un pircējiem.
 • Īstenosim Kosmosa centra projektu Cīrulīšos kā starptautiskas un reģionālas nozīmes izglītības un tūrisma galamērķi.

Līgatnes novads

 • Iespēju robežās veicināsim Līgatnes papīrfabrikas teritorijas attīstību.
 • Attīstīsim aktīvās atpūtas un veselības tūrisma pakalpojumus.
 • Veidosim sadarbības platformas konkrētu jomu uzņēmējiem starp Cēsu un Siguldas novadiem.

Priekuļu novads

 • Attīstīsim industriālo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai.
 • Attīstīsim Veselavas tirgu.
 • Attīstīsim Priekuļu novada esošo tūrisma infrastruktūru, piemēram, Ērgļu klints, Līču-Laņģu klintis un Kazu gravas pieeju.